Oportunități finanțare


#1

https://activecitizensfund.ro/
DOMENII DE ASISTENȚĂ

  1. Democrație, cetățenie activă, bună guvernare și transparență
  2. Drepturile omului și tratament egal prin combaterea tuturor formelor de discriminare pe motive de origine rasială sau etnică, religie sau convingeri, sex, dizabilitate, vârstă, orientare sexuală sau identitate de gen
  3. Justiție socială și incluziunea grupurilor vulnerabile
  4. Egalitate de gen și violență bazată pe gen (GBV)
  5. Mediu și schimbări climatice
  6. Dezvoltarea capacităţii ONG-urilor

#2

Improving Electoral Processes in Romania and Moldova - Call for Applications 2019


#3

Educația tinerilor din Arad și Timiș - FUNDAȚIA ALBER