About WiseCity


#1


(credit foto Banat IT - HackTM)

(Varianta In limba Romana)

WiseCIty

WiseCity is the concept of a dynamic city where all its citizens are well connected to and engaged in its day-to-day life, both contributing to and benefiting from its wealth, while also building and sharing a common vision about their city as a home. WiseCity goes beyond the smart. It is a complex, healthy, living organism.

A wise city builds on a foundation of smart and reliable infrastructure, empowers its people to connect and contribute, and seeks to ensure that civic energy is not wasted, but, instead, it is focused on achieving the “greater good” that is then fed back in the community.

The intelligent infrastructure uses the latest technology in a scalable and efficient manner, captures data in a responsible way, builds the digital capacity and literacy so the citizens can contribute with data to the concept of a SmartCity. All this is achieved at human level by supporting science, education and innovation.

When the premises of a healthy and connected city are laid out, the next important element is the civic energy and engagement. Community leaders must be helped by means of effective processes and best practices to reach out to the relevant citizens, to build the frameworks for crowd-sourcing and crowd-contribution. This energy must flow from brains towards limbs and give life to the community, to build self-esteem, trust and collective power.

When this momentum is achieved, it is time to become wise about our resources and opportunities in order to maximize the outcome of the involved energy. This means focussing on relevant community topics, to draft joint strategies, to stay resilient regarding the community issues and urgencies, to channel the crowd energy towards the right opportunities in order to create collective value and share the joint success.

Finally, a smart and wise city should instil among its citizens the feeling of belonging to the city. Each citizen should walk proudly on its streets, empowered to tell stories, and how fond he or she is on the city. The citizen should foster hospitality and friendship to make Europe and the rest of the World visit our city and return with each occasion. The citizen should nurture and spread a great feeling of love for the soul of the city to call upon all its citizens to come back home.


(credit foto Timisoara Science Festival)

Orașul Înțelept

Orașul Înțelept este conceptul orașului dinamic, în care toți cetățenii sunt conectați și implicați în viața de zi-cu-zi a orașului, contribuind la bunăstarea acestuia și beneficiind, deopotrivă, de pe urma ei. Este orașul în care cu toții susțin și promovează viziunea comună a orașului - acasă. Orașul Înțelept este, așadar, mult mai mult decât un oraș inteligent. Este un organism viu, complex și sustenabil.

Orașul inteligent este orașul care se dezvoltă pornind de la o infrastructură inteligentă și viabilă, pe fondul căreia încurajează conectarea și implicarea oamenilor, căutând să consolideze sentimentul de încredere că energia civică nu este irosită, în spiritul principiului ’binelui mai mare’ în folosul tuturor.

Infrastructura inteligentă folosește cele mai noi tehnologii într-un mod scalabil și eficient, captează informația într-un mod responsabil și dezvoltă capacități și abilități digitale, astfel încât tot mai mulți cetățeni să poată deveni parte a orașului inteligent. În plan uman, toate acestea presupun încurajarea și susținerea științelor, educației și inovației.

Pe fondul îndeplinirii premiselor unui oraș inteligent viabil și conectat, următorul element cheie este energia civică și implicarea oamenilor. Crucială, în acest sens, este condiția ca lideri ai comunității să fie sprijiniți, prin procese eficiente și bune practici, să ajungă la grupuri relevante de cetățeni. Împreună, ei vor genera contexte de implicare, vor crea conținut și vor stimula contribuția celor mulți la viața orașului. Această energie trebuie să circule de la ’creier’ la ’membre’, dând viață organismului comunității, pentru a crește și consolida stima de sine, încrederea și puterea colectivă.

Odată atins acest ’momentum’, orașul se află în punctul său de cotitură din care poate face saltul spre un oraș înțelept, prin prisma alegerilor privind resursele și oportunitățile valorificate în scopul generării celor mai bune rezultate pe seama energiilor activate. Astfel, se impun concentrarea pe aspecte relevante pentru comunitate, elaborarea de strategii comune, reziliență față de preocupările și urgențele comunității, canalizarea energiei celor mulți înspre cele mai bune oportunități și crearea cadrului pentru împărtășirea succeselor.

În cele din urmă, orașul inteligent și înțelept va reuși crearea unui puternic sentiment de apartenență. Fiecare cetățean va păși cu mândrie pe străzile orașului său, povestind cu entuziasm despre el și cât de atașat este. Ospitalitatea și prietenia cetățenilor vor încuraja vizitarea și revizitarea orașului de către europeni și oameni de pretutindeni, ori de câte ori se va ivi ocazia. Fiecare cetățean va manifesta o grijă naturală față de sufletul orașului său și își va afirma deschis sentimentul de atașament, inspirând numeroase reîntoarceri acasă.