About Civic Culture


#1


(credit foto Radu Miclea - Timotion)

(Varianta in limba Romana)

Civic Culture

Civic Culture means getting from random civic initiatives to widespread civic mindset which results in consistent civic engagement in every aspect of our lives.

Any society, community or group should encourage constructive criticism from its constituencies in order to stay focused on and committed to both the original purpose and surrounding dynamics. Without openness towards criticism, honest debates on opposing views, without willingness to accept different opinions upon facts and arguments, in short without a culture of dialogue we cannot move forward. The more we decide to stay closed and inner-oriented within our communities, regardless of any environment, the more inertia and disengagement we generate. The more we acknowledge different points of view, stay open to exchanging ideas and perspectives and make an effort into finding common grounds, the more inner strength and civic engagement we bring about.

Therefore, civic culture as behaviour pattern and mindset means evolution. Arts and culture are the perfect medium where civic engagement can flourish and where change can start. Culture offers a safe place to express forward thinking opinions, to dispute core beliefs, to question yesterday’s unquestionable, and to learn to accept that although we disagree, we can continue working together.

Culture has the power to takes us through long-closed doors or even build doors where we previously saw only walls. We can all meet in culture.

Once we have found ourselves on common ground and shared values, civic attitudes emerge naturally. More of us will leave behind the waiting attitude and start looking for solutions for common needs and problems. We will start being civically engaged and, by practicing, we improve on it.

Then, through this process of learning by action, full of shared experiences and collective knowledge, and through long term commitment and consistency - in both values and actions - we will reach the point where systemic changes are generated towards a civic-minded society.

In such a society, we give life to participatory regulations and co-decision set-ups, where citizens are part of the decision. It is up to us to initiate and fuel such an evolution spiral. So, come join us!

Civic Culture is about you, people with the will and strength to build, protect and grow powerful communities towards a common future.


(credit foto Cercul de Donatori - Fundatia Comunitara Timisoara)

Cultura Civică

Cultura civică înseamnă saltul de la inițiative civice răzlețe la mentalitatea civică a celor mulți, mentalitate transpusă, cu perseverență, în acțiuni civice în toate aspectele vieții.

Orice societate, comunitate sau grup ar trebui să încurajeze critica constructivă, tocmai pentru a rămâne dedicată și conectată atât scopului originar, cât și dinamicilor dimprejur. Fără deschidere către critici, fără dezbateri oneste de opinii diferite, fără disponibilitatea de a accepta opinii diferite bazate pe date și argumente, pe scurt, fără o cultură a dialogului nu vom putea evolua. Pe cât de mult rămânem închiși și orientați spre sine ca grup, ignorând mediul extern, pe atât de multă inerție și lipsă de implicare determinăm. Pe cât de mult acceptăm puncte de vedere diferite, rămânem deschiși schimburilor de idei și perspective și facem eforturi în a ne găsi puncte comune, pe atât de multă forță interioară și implicare civică generăm.

Așadar, cultura civică văzută ca mod de gândire și acțiune înseamnă evoluție. Arta și cultura sunt mediul perfect pentru o stimulare largă a implicării civice și, deci, pentru inițierea schimbării. Cultura oferă locul sigur pentru exprimarea opiniilor avangardiste, contestarea celor mai adânci convingeri, punerea la îndoială a ceea ce până mai ieri părea de necontestat, dar și locul în care putem învăța să acceptăm că, chiar dacă avem păreri diferite, putem, totuși, continua să colaborăm împreună.

Cultura are forța de a ne conduce dincolo de uși demult închise sau chiar de a ne construi uși acolo unde înainte vedeam doar ziduri. În și prin cultură, ne putem întâlni cu toții.

Odată regăsite limbajul și valorile comune, implicarea civică prinde natural viață. Vom fi din ce în ce mai mulți cei care vom lăsa în urmă atitudinea de așteptare și vom căuta soluții la nevoi și probleme comune. Vom fi din ce în ce mai implicați civic și, exersând, vom deveni din ce în ce mai buni.

Apoi, în urma acestui proces comun de învățare prin acțiune, plin cu experiențe împărtășite și cunoaștere colectivă, prin perseverență și consecvență - în valori, atitudini și acțiuni - vom atinge punctul din care vom genera schimbări sistemice, înspre societatea cu mentalitate civică.

Într-o astfel de societate dăm viață reglementărilor participative și mecanismelor co-decizionale, iar cetățenii devin parte a deciziei. De noi depinde să inițiem și să menținem vie și dinamică această spirală a evoluției. Vino și tu!

Cultura Civică este despre tine și cei ca tine - cu voința și forța de a construi, proteja și crește comunități puternice înspre un viitor comun.